TrylleskovStrand_nyhedjpg                                                               Her finder du dagsorden, beretning og referat fra repræsentantskabsmøder

Opmærksomheden henledes på vedtægterne § 7 stk. 4:
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.