Ansvarsforsikring

På det ordinære repræsentantskabsmøde d. 15. juni 2020 blev det besluttet, at Ejerlavet skulle tegne en fælles ansvarsforsikring, som dækker alle Ejerlavets- og boligøers friarealer, herunder også legepladser m.m. 

Forsikringen er nu tegnet hos Topdanmark og er i kraft fra d. 1. oktober 2020. 

Ved anmeldelse af skade skal Ejerlavet kontaktes på ejerlavet@trylleskovstrand.dk 

Forsikringsaftalen kan ses på nedenstående link.