TrylleskovStrand_nyhedjpg

VELKOMMEN TIL

EJERLAVET TRYLLESKOV STRAND´S

HJEMMESIDE


Ejerlavet er den overordnede forening, som har ansvaret for drift og vedligehold af de grønne friarealer og legepladser i Trylleskov Strand. Ejerlavet blev stiftet den 23. april 2015. Ejerlavet deltager aktivt i udviklingen af Trylleskov Strand i samarbejde med Solrød Kommune, og står desuden for det overordnede samarbejde og kontakt med kommunen.

Det er en pligt for alle grundejer-, ejer- og boligforeninger samt ejere af storparceller at være medlem af ejerlavet. Denne forpligtelse er tinglyst ved en områdedeklaration og bestemmelserne i de gældende lokalplaner. Hver boligø har sin egen forening. Det er tilladt at slå foreninger sammen, hvis det er hensigtsmæssigt, og man kan blive enige om det.

Da friarealerne er fælles for alle, skal alle betale kontingent til ejerlavet. Der betales kontingent pr. boligenhed i den enkelte forening, for lejligheder under 80 m2 og studie/ungdomslejligheder betales henholdsvis 2/3 og 1/3 kontingent. Ejerlavet opkræver kontingentet hos de enkelte foreninger, som derfor selv skal sikre de enkelte beboeres betaling.

Ejerlavet afholder hvert år i marts måned repræsentantskabsmøde, hvor de enkelte foreninger og ejere af storparceller kan deltage med op til 3 personer, og man har stemmeret efter antallet af det forholdsvise antal hele boligenheder i foreningen.

Henvendelser til ejerlavet med forskellige sager eller ønsker, skal som hovedregel ske gennem den stedlige forening, da det er den, der er medlem af ejerlavet, hvorved man sikrer, at man har foreningens opbakning til henvendelsen.

Det kan dog ikke udelukkes, at der kan opstå situationer, hvor enkeltpersoner kan have behov for at drøfte en sag med ejerlavet uden om sin forening, og der vil bestyrelsen vurdere den enkelte sag, om det er noget, den skal gå ind i.

Formålet med hjemmesiden er at skabe et forum, hvor der er adgang til de seneste udgaver af lokalplaner, kvalitets- og plejeplan, foreningens vedtægter, referater fra bestyrelses- og repræsentantskabsmøder, regnskaber og informationer fra/om bestyrelsen med mere.

Foreningen er hjemmehørende i Trylleskov Strand, Solrød Kommune

CVR-nr.: 36671432