TrylleskovStrand_nyhedjpg                                                 PLEJEANVISNING FOR

                                                                   TRYLLESKOV  STRAND

                                                                      De fælles friarealer


Solrød Kommune har udarbejdet en vejledende plejeanvisning, som Ejerlavet kan benytte i driften af friarealerne.
Anvisningen er udarbejdet i samarbejde med landskabsarkitekten, og tager udgangspunkt i landskabsplanen.
Den skal være med til at sikre Trylleskov Strand den natur, som området er tiltænkt samt hjælpe Ejerlavet i den fremadrettede drift af friarealerne.
Plejeanvisningen bliver i 2020 revideret, blandt andet med henblik på plejen af bassinerne.

Plejen af det lange græs er tænkt som 2 klipninger om året i juni og september alt efter hvordan væksten udvikler sig.
Første slåning foregår altså imens urterne blomstrer. Selvom dette kan virke radikalt, så er det beviseligt den bedste måde at bevare det blomstrende udtryk på i længden. Dette skyldes, at tidsler og græs, der konkurrerer med de blomstrende urter, hæmmes mere ved tidlig slåning end urterne, og dermed får urterne en fordel i konkurrencen. Samtidig giver tidlig slåning mindre græspollen til glæde for allergikerne og forlænget blomstring hos urterne, så der også er blomster om efteråret.
Derudover er der planlagt klippede flader til leg, boldspil og stier. Desuden slås en sti i græsset neden for boligøerne i cirka 1 meters bredde.

Foreninger og boligejere må ikke selv slå eller behandle græsset på Ejerlavets friarealer, da helhedsindtrykket dermed bliver ændret, og der kommer ingen vilde blomster.  Der må ikke henkastes haveaffald eller andet affald på friarealerne.