TrylleskovStrand_nyhedjpg                                                                            Private fællesveje


De private fællesveje skal overtages af de grundejerforeninger, dvs. de brugere, der har adgang ad de enkelte privatveje. Dette er et vilkår for alle boligveje i Solrød Kommune.

Beboerne på de private fællesveje skal overtage vejvedligeholdelsen, når de enkelte private fællesveje er færdiganlagt. Vejene kan færdiganlægges når tilstødende boligøer er bebygget med ca. 75 % af det forventede antal boliger på vejen.

Overdragelsen af de private fællesvejes skal foregå i henhold til ”Lov om private fællesveje”. Herefter er det de tilgrænsende grund-ejerforeninger, der skal stå for drift og vedligeholdelse, herunder snerydning.

Kommunen har – som bygherre og som udvikler af bydelen – betalt og taget ansvaret for at anlægge de private fællesveje.

Indkørslerne til boligøerne er en del af vejene inde på selve ørene. Derfor er boligøerne afgrænset med kantsten langs den private fællesvej ved indkørsler til de enkelte boligøer.

Private fællesveje Jf. lov om private fællesveje, skal tilgrænsende grundejere til de private fællesveje holde vejen i en god og forsvarlig stand, herunder sikre vejens samlede vedligeholdelse, renholdelse og glatførebekæmpelse.

Følgende regler gælder for istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje:

1. Lov om private fællesveje

2. Lov om offentlige veje

3. Færdselsloven

4. Hegnsloven

5. Lov om mark- og vejfred

Fælles vedligeholdelse af de private fællesveje

På det ordinære repræsentantskabsmøde d. 15. juni 2020 blev det besluttet, at Ejerlavet skulle etablere en fælles vinter- og vejvedligeholdelse af de private fællesveje samt vintervedligeholdelse af vej- og gangarealer på de boligøer, der er tilsluttet ordningen. 

Ejerlavets advokat har nu udfærdiget en juridisk bindende aftale, som indgås mellem Ejerlavet og de enkelte boligøers ejer/grundejerforening om denne vedligeholdelse og betaling til ordningen. 

Aftalen og ordningen træder i kraft d. 1. november 2020

Følgende private fællesveje og boligøer er pr. 1. nov. 2020 tilsluttet ordningen: 

Private fællesveje: Tryllesløjfen, Troldmands Allé, Karlstrup Mose Allé, Fåreager og vej til Ø 22/25. 

Boligøer:  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 22, 23 og 25 

På nedenstående link kan aftalen ses i sin helhed.