Her finder du dagsorden, beretning og referat fra repræsentantskabsmøder

Opmærksomheden henledes på vedtægterne § 7 stk. 4:
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.
 

Stiftende generalforsamling d. 23. april 2015   Dagsorden     Referat

Repræsentantskabsmøde 1 d. 17. marts 2016
   Dagsorden     Beretning     Referat

Repræsentantskabsmøde 2 d. 27. marts 2017   Dagsorden     Beretning     Referat

Repræsentantskabsmøde 3 d. 22. marts 2018   Dagsorden     Beretning     Referat 

Repræsentantskabsmøde 4 d. 25. marts 2019 
    Dagsorden     Beretning     Referat