PLEJEANVISNING FOR

TRYLLESKOV  STRAND

De fælles friarealer

Der er udarbejdet en vejledende plejeanvisning, som Ejerlavet kan benytte i driften af friarealerne. Anvisningen er udarbejdet i samarbejde med landskabsarkitekten, og tager udgangspunkt i landskabsplanen. Den skal være med til at sikre Trylleskov Strand den natur, som området er tiltænkt samt hjælpe Ejerlavet i den fremadrettede drift af friarealerne.
Plejeanvisningen bliver i 2018 revideret, blandt andet med henblik på plejen af bassinerne.
Plejen af det lange græs er tænkt som én klipning om året i september eller oktober alt efter hvordan væksten udvikler sig. Derud over er der planlagt klippede flader til leg, boldspil og stier. Desuden slås en sti i græsset neden for boligøerne i cirka 1 meters bredde.
Plejeanvisning for Trylleskov Strand